Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρία ΕΤΥΤ Ltd. ιδρύθηκε το 2004 με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την αντιπροσώπευση στην Ελληνική αγορά Συστημάτων Ήχου και Εικόνας όπως επίσης και των περιφερειακών τους. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην οδό Αρεοπόλεως 12, Τ.Κ 145 64 στην Κηφισιά όπου στεγάζονται η Γενική Διεύθυνση , η Εμπορική Διεύθυνση και το Service. Επίσης εκεί βρίσκονται και τα studio ακροάσεων και επίδειξης των προϊόντων της εταιρίας.